Szanowni Państwo,

Firma Fruitlogistics Sp. z o.o. jest jedną z ofiar patologii w funkcjonowaniu organów upadłościowych w Polsce, które zamiast ratować upadające firmy, wbijają gwóźdź do ich trumny.
Mechanizmy zarządzania majątkiem upadłych firm z korzyścią przede wszystkim dla syndyków i osób z nimi współpracujących, w tym byłych sędziów sądu gospodarczego, choć od wielu lat są dobrze znane władzy, to nic nie zrobiła, aby zmienić przepisy prawa w interesie wierzycieli, nie mówiąc o ratowaniu dłużników. Nikt nie chciał zainteresować się losem upadłych firm, aż do dnia 24 października 2022 roku, kiedy Onet opublikował artykuł o aferze upadłościowej. Warto przeczytać ten artykuł i inne, których linki znajdziecie na tej stronie.
Pamiętajcie, w czasach szalejącej inflacji, „zły” dłużnik nie ma szansy w zderzeniu z organami upadłościowymi. Problemy, z którymi borykają się upadłe firmy, za chwilę mogą być Waszymi problemami.
Razem jest łatwiej. Możemy wymienić się doświadczeniami. Osoby, które chciałyby podzielić się swoją historią lub mają informacje związane z artykułem prosimy o kontakt na adres e-mail: aferaupadlosciowa@fruitlogistics.pl

„Dziennikarze Onetu Andrzej Gajcy i Łukasz Cieśla ujawnili aferę upadłościową i działalność syndyka Krzysztofa Gołąba, który od lat doprowadza do rozpaczy kolejne firmy. Na naszą publikację zareagowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Wiceminister Marcin Warchoł zlecił przeprowadzenie wizytacji kancelarii syndyka, a także wysłał do Prokuratury Krajowej wniosek o zbadanie wątków opisanych w naszym artykule. Resort rozważy również wprowadzenie zmian legislacyjnych.
Marcin Warchoł poinformował nas, że zlecił wizytację kancelarii syndyka Krzysztofa Gołąba obejmującą całość działalności kancelarii z zakresu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Złożył także w Prokuraturze Krajowej wniosek z prośbą o zbadanie opisanych przez nas wątków.
– W ramach prowadzonej wizytacji zleciłem jednocześnie audyt działalności finansowo-księgowej ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku minimalizacji kosztów postępowania upadłościowego – mówi wiceminister.
– Rozważymy przygotowanie zmian legislacyjnych wprowadzających system przydziału spraw doradcom restrukturyzacyjnym (do pełnienia funkcji syndyka, zarządcy, nadzorcy) analogiczny do systemu obowiązującego w sądach powszechnych – system losowego przydziału spraw. System uwzględniałby doświadczenie syndyków, możliwości obsługi większych postępowań oraz miejsce wykonywania zawodu. Wymaga to zmian w systemie elektronicznym – dodaje Warchoł.
Dodatkowo zostanie zlecona wizytacja sądów w ramach zewnętrznego nadzoru administracyjnego przysługującemu Ministerstwu Sprawiedliwości.”

W dniu 16 marca 2023 roku odbyło się spotkanie Pana wiceministra Marcina Warchoła z pokrzywdzonymi.
Czekamy na efekty…

W dniu 25 kwietnia 2023 roku odbyło się kolejne spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości z grupą przedstawicieli firm w upadłości, w których Krzysztof Gołąb pełni funkcję syndyka.
Na spotkaniu przekazano m. in. informację o wszczęciu w dniu 25 kwietnia 2023 rok z urzędu postępowania w przedmiocie pozbawienia doradcydoradcy restrukturyzacyjnego Krzysztofa Gołębia praw wynikających z licencji. Informację tę potwierdza mail urzędnika Ministerstwa z dnia 08.05. br., cyt.

w odpowiedzi na wniosek z 26 kwietnia 2023 r. informuję, że postanowieniem z 25 kwietnia 2023 r. wszczęte zostało z urzędu postępowanie w przedmiocie pozbawienia doradcy restrukturyzacyjnego Krzysztofa Gołąba praw wynikających z licencji. Postępowanie prowadzone jest przez Wydział Nadzoru nad Doradcami Restrukturyzacyjnymi w Departamencie Prawa Gospodarczego.”

Ponadto na spotkaniu grupa pokrzywdzonych została poinformowana o złożeniu w dniu 18 kwietnia 2023 roku przez Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie Piotra Schaba zawiadomienia w sprawie syndyka Krzysztofa Gołębia do Prokuratury Okręgowej w Warszawie na ulicy Chocimskiej.
Numer sprawy w Sądzie Apelacyjnym Warszawie to: WIZ-400-731/22/G.
Nadal czekamy na efekty…W dniu 9 maja 2023 roku Sad Dyscyplinarny Izby Adwokackiej w Warszawie przekazał informacje, iż wniosek o tymczasowe  zawieszenie Krzysztofa Gołębia w wykonywaniu czynności zawodowych zostanie rozpatrzony na posiedzeniu Sądu w dniu 19 czerwca 2023 roku.

W dniu 11 czerwca Pan Minister Marcin Warchoł w programie Polsat Państwo w Państwie, publicznie poinformował, że w dniu 7 czerwca 2023 roku została zawieszona licencja doradcy restrukturyzacyjnego Krzysztofa Gołębia w trybie natychmiastowym.
Dziękujemy Panu Ministrowi  i Ministerstwu za zaangażowanie w sprawę.
Mamy nadzieje, że wszystkie te opisane przez nas pokrzywdzonych sytuacje patologii zostaną dogłębnie wyjaśnione teraz przez organy ścigania i prokuraturę. Jest to o tyle ważne i istotne, tak jak powiedział pan Minister Marcin Warchoł w Onet, że bez sędziów nie było by afery upadłościowej.
Liczymy też na to,  że proceder ten zostanie w najbliższym czasie ukrócony przez Ministerstwo  Sprawiedliwości.

Ponadto Okręgowa Rada Adwokacka  w Warszawie w sprawie RD 43/21 w dniu 20 kwietnia 2023 roku także przedstawiła adwokatowi Krzysztofowi Gołębiowi zarzuty i skierowała sprawę do Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.
Jest to już druga sprawa  po sprawie SD 80/21 adwokata Krzysztofa Gołębia skierowana przez Rzecznika Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie do Sądu Dyscyplinarnego. Szczegóły wkrótce.

Dalsze Losy upadłości, po zawieszeniu licencji doradcy restukturyzacyjnego w dniu 7 czerwca 2023 roku Krzysztofowi Gołębiowi.

Osoby mające podobne problemy lub mające informacje w sprawie prosimy o kontakt:
aferaupadlosciowa@fruitlogistics.pl